Tympanometri – vad är det?

Vid misstanke om att trumhinnan är skadad eller om man tror att det finns ett avbrott i hörselbenskedjan, kan man utföra en så kallad tympanometri. Verktygen för denna typ av undersökning är kostsamma att köpa in och därför är det av största vikt att man hittar dessa tympanometer till bra priser. Apparaten som används för dessa tester heter alltså tympanometer och den mäter trumhinnans rörlighet. Tympanometerns uppgift är att se till att örat är täppt och sedan ändra/manipulera med trycket i örat. Den testar då tillståndet i mellanörat och hur rörelsen ser ut i trumhinnan och ledningsbenen. Detta sker genom att skapa variationer i lufttrycket i hörselgången. Detta objektiva test av mellanörats funktion kallas då för ”tympanometri”.

Mätning med tympanometer

Denna mätning och tryckreglering ger ett indirekt mått på om det finns luft eller vätska/var i mellanörat. Mer detaljerat så går det till på det viset att tympanometern skickar en ton med ett givet ljudtryck in i örat, detta under tiden som lufttrycket i hörselgången varieras från ett övertryck till ett undertryck. Den delen av ljudtrycket som reflekteras när lufttrycket varieras registreras av tympanometern. Den mäter då hur mycket ljud som passerar till mellanörat och hur mycket av detta som återges. För att få en korrekt mätning måste hörselgången vara stängd. Lite vax i örongången är inget problem så länge den inte är helt tät. Rörligheten i en normal trumhinna är störst när lufttrycket i mellanörat är detsamma som i omgivningen. När lufttrycket i hörselgången är lägre eller högre än i mellanörat så styvas trumhinnan upp. Trumhinnans rörlighet minskar alltså och en större del av ljudtrycket reflekteras.

Problem vid avläsning av tympanometern

  • Patienten eller omgivning avger höga ljud
  • Patienten rör för mycket på huvudet
  • Patienten sväljer
  • Problem med kuffen i mätinstrumentet som inte håller tätt
  • Hörselgången är helt fylld med vax
  • Perforationen är högre än 6 cc (tympanometern startar ej)
  • Orörlig trumhinna