Vad innebär UGL?

En UGL utbildning är en utbildning som innebär att man som person och medarbetare eller chef växer. Detta genom övningar och utmaningar som får en att ta i och verkligen samarbeta. För samarbetar man inte kommer utbildningen att vara svår att klara av, om det ens är möjligt att klara det utan samarbete. Det är med andra ord inte en utbildning för de som hellre jobbar själva utan hjälpa andra eller ta hjälp av någon annan. Sådana människor är givetvis välkomna på UGL utbildningar, men de lär snabbt lära sig att deras tankesätt gör att de inte kommer någon vart.

Mer exakt vad UGL är

UGL är en förkortning av orden ”Utveckling av Grupp och Ledarskap”. I grund och botten är UGL en utbildning för ledarskap menad för alla sorters människor. Specifikt är det en utbildning för människor som söker förståelse om ledarskap för grupper. I utbildningarna får man också information om medarbetskap och hur man som medarbetare kan utvecklas i grupp.

Den viktigaste aspekten som utvecklas under hela utbildningen är den förståelse man får för gruppen och gruppens dynamik. Genom denna förståelse går det att undvika större konflikter inom arbetsteamet. Detta ger som resultat en arbetsmiljö som fler trivs på, som arbetar mer effektivt och som klarar motgångar bättre.

Sedan starten inom försvaret har konceptet om UGL växt kraftigt i Sverige, och räknas idag som den typ av ledarskapskurser som är populärast bland företag i näringslivet och i den offentliga sektorn.

En av de instanser som är mest positivt till UGL-utbildningar är Försvarshögskolan, som på sin webbplats beskriver kvalitetssäkringen på UGL-utbildningar.

Var ifrån kom UGL?

UGL är från början ett amerikanskt påhitt från 70-talet. I Kalifornien på den tiden utformade försvaret en organisationstäckande utbildning för konsulterna inom organisationen. Utbildningen var på 16 veckor och slutresultatet var tänkt att leda till en omorganisation över hur ledarskapsutbildningarna fungerade inom det amerikanska försvaret. De utbildade skulle efter utförd utbildning ha beteckningen förändringsagenter. På den tiden kallades utbildningen för Leadership and Management Development Course (LMDC), och visade sig vara lyckad. Så pass lyckad att varje person inom försvaret som hade någon form av ledarbefattning var tvungna att gå den.

UGL kommer till Sverige

UGL kom till Sverige genom psykologen Anders Risling, som redan på 70-talet hade hört mycket om LMDC-utbildningen. Han åkte även över och observerade utbildningarna. Då han insåg potentialen av en ledarskapsutbildning, tog han handledarlicens och startade den första UGL-utbildningen i Sverige. Den första UGL-kursen höll Anders Risling någon gång år 1978.

Hur UGL-kurserna går till

Hur varje unik kurs ser ut och är utformad kan skilja sig en aning, men normalt sett består UGL-kurser av 8 till 12 deltagare som blir ledda av två handledare, båda certifierade. Kurserna tar fem dagar att klara av, under hela utbildningen är det strängt förbjudet att arbeta med något som inte har med UGL att göra. Man får heller inte lämna kursområdet.
En UGL-kurs innehåller något som kallas upplevelsebaserat lärande. Upplevelsebaserat lärande innefattar lärotillfällen där deltagarna blir tillgivna uppgifter som måste lösas tillsammans i grupp. Tack vare att deltagarna arbetar i grupp med ett gemensamt mål skapas grupprocesser. Dessa grupprocesser diskuteras sedan och varje deltagare får ge sin syn på hur gruppen presterade, vad som fungerade och inte fungerade. På så sätt börjar en dialog angående de tankar och upplevelser som uppgifterna gav, samt deras innehåll. Denna diskussion kan pågå i mellan 1 till 2 timmar beroende på hur mycket någon har att säga om dem. Det viktiga är att alla får prata ostört till punkt. Att sätta igång en diskussion efter varje uppgift gör att deltagarna börjar reflektera över hur de uppför sig runt andra.

För att kurserna ska bli så lyckade som möjligt krävs det att kvaliteten på dem är hög. Det som kan påverka kvaliteten är följande:

 • Handledarna – deras erfarenhet och kunnande kring UGL
 • Deltagarna – deras motivation och intresse för utbildningen
 • Miljön – anpassad för UGL-utbildningarna
 • Arrangören – Dennes värdegrund
 • Gruppen – Dennes mångfald
 • När utbildningen är avklarad kommer deltagarna ha mer kunskaper angående:

 • Hur en grupp mognar och blir mer samspelt
 • Hur en individs roll utvecklas i grupp
 • Hur kommunikation kan förbättras för att avstyra konflikter och göra samspelet bättre
 • Vilka metoder som kan användas för att en grupp ska utvecklas
 • Hur gruppledare ska bete sig för gruppen och individens bästa
 • Viktigt att tänka på innan man anmäler sig till en UGL-utbildning

  Personer som deltar i UGL-utbildningar bör ha båda fötterna på jorden och både mentalt, samt fysiskt friska. En person med antingen personliga eller sociala problem kommer att få svårt att få hjälp genom UGL. UGL är inte skapad för att hantera sådana problem. Att man måste vara både mentalt och fysiskt frisk beror på att kurserna är mycket krävande i båda dessa aspekter. Att då inte kunna utföra dem på grund av att det blir för tungt gör utbildningen lidande för alla inblandade. Deltagare som handledare.

  För företag som vill att chefer och anställda ska gå UGL-utbildningar samtidigt är det viktigt att tänka på att dessa går på olika utbildningar. Detta eftersom det inte får finnas något beroende mellan deltagarna, vilket det gör ifall två eller flera med olika rang från samma företag är med på samma kurs. Är någon deltagare i beroendeställning till en annan kan denne vara försiktig med vad som yttras, då det finns en rädsla att det som kommer fram kan påverka det vardagliga arbetet. Detta påverkar UGL-kursens mål och resultat negativt. Förslagsvis kan anställda och chefer gå UGL-utbildningarna under olika veckor, är det många anställda och/eller chefer kan företaget turas om vilka som får åka iväg. Viktigt att arbetet på företaget inte blir lidande.

  Tycker ni UGL verkar intressant kan ni besöka https://uglpoolen.se/, de har arbetat med UGL och UGL-utbildningar länge. Har ni redan gått en UGL-utbildning, varför inte fördjupa er ännu mer i utveckling av grupp och ledarskap? Att fördjupa sig i ämnet gör att man får ännu djupare förståelse för hur det kan användas för att förbättra ledarskapsförmågor, så väl som gruppdynamiken.
  Kurser i fördjupad UGL går att hitta på Försvarshögskolans webb, https://www.fhs.se/utbildning/kompetens-utveckling/ledarskap/ugl.html. Där kan man också hitta kurser för handledarutbildningar.